Procedure

Procedure tot het verkrijgen van het lidmaatschap.

1e Maak via contact een afspraak met ons.

2e Op uitnodiging intake gesprek met de schietinstructeur.

3e Aanleveren van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag. Zie aanvraag VOG formulier.

4e Betaling contributie en inschrijfgeld.

5e Inschrijfnummer van KNSA. Wordt door de schietsportvereniging aangevraagd.

6e Start van een introductieperiode van 6 maanden, in deze periode krijgt u o.a. schietinstructies  en moeten er, onder begeleiding, minimaal 8 schietlessen gevolgd worden. Bij het niet positief afsluiten van de introductieperiode wordt de toelating tot de vereniging als aspirant lid uitgesteld of beëindigd.

7e Start van interne competitie, 10 ronden van elk 30 schoten per jaar (verplicht).

8e Uiteindelijke lidmaatschap. Na minimaal zes maanden wordt u uitgenodigd voor een open gesprek met de Toelatingscommissie. Deze commissie, die bestaat uit meerdere ervaren leden, adviseert het bestuur over het al dan niet toelaten van een aspirant tot het lidmaatschap van de vereniging. Uiteindelijk beslist het bestuur of de aspirant lid kan worden. Het bestuur doet dit op basis van eigen waarnemingen, het advies van de toelatingscommissie, ‘feedback’ vanuit het verenigingskader en eventueel door leden ingebrachte bezwaren.

Het bestuursbesluit over het lidmaatschap wordt schriftelijk aan de aspirant meegedeeld; vanaf dat moment bent u daadwerkelijk lid van de SV Zeldenroos. Bij een onverhoopte afwijzing, die niet inhoudelijk wordt toegelicht, en daarmee dus beëindigen van het aspirantschap, zal de betaalde ‘contributie’, na rato worden terugbetaald. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, als zij dit noodzakelijk acht, op elk moment het aspirantschap te beëindigen.

Let op! Gedurende de eerste 6 maanden mag u alleen met luchtdrukwapens schieten. Voor het schieten met vuurwapens met een klein of groot kaliber wordt een aparte procedure gevolgd.