Bestuursreglement Alcohol in de kantine

Hieronder vindt u de inhoud van het Bestuursreglement Alcohol in de kantine.